preskoči na sadržaj

Agronomska škola Zagreb

Login
Škola na daljinu

Projekti u provedbi

 

e-Dnevnik

        E-DNEVNIK ZA UČENIKE

   E-DNEVNIK ZA

NASTAVNIKE

 

  

  

   

    

       

     

    

    

 

Vremenska prognoza - Zagreb

Kalendar
« Kolovoz 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

Tražilica
Brojač posjeta
Ispis statistike od 9. 4. 2015.

Ukupno: 306892
Ovaj mjesec: 585
Danas: 16
Zapošljavanje

Na ovoj stranici možete vidjeti sve vezano uz natječaje za radna mjesta

u Agronomskoj školi Zagreb

O ishodima natječaja svi kandidati bit će obaviješteni u propisanom roku putem službene stranice Škole

 

vijesti
ODABIR KANDIDATA PO NATJEČAJU
Elizabet Sobota / datum: 10. 6. 2020. 15:32

Nakon provedenog natječaja za radno mjesto nastavnika strukovnih predmeta, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata utvrdilo je da samo jedna kandidatkinja u cijelosti ispunjava uvjete natječaja, te nije potrebno provesti selektivni postupak. 

Slijedom navedenog. s Marietom Jareš, mag. ing., sa stečenim pedagoškim kompetencijama, sklapa se ugovor o radu na neodređeno puno radno vrijeme. 

 


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO NASTAVNIKA STRUKOVNIH PREDMETA
Elizabet Sobota / datum: 25. 5. 2020. 10:44

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTA NASTAVNIKA STRUKOVNIH PREDMETA

1 izvršitelj VSS, na puno, neodređeno radno vrijeme

 

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj za radno mjesto nastavnika strukovnih predmeta puno
neodređeno radno vrijeme, uz opće uvjete (magistra inženjerka hranidbe životinja i hrane;
dipl.ing. agronomije-smjer stočarstvo) za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim
propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno članku 105. i 106. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Uz pisanu prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti: životopis, dokaz o
stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome) i uvjerenje nadležnog suda da se protiv
kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).
Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je uz prijavu
na javni natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune
istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi
i diploma („Narodne novine“, br. 57/96. i 21/00) ili rješenje Agencije za znanost i visoko
obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa
Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija („Narodne novine“, br.
158/03.,198/03.,138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i
priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija („Narodne novine“, broj 82/15, 70/19 i 47/20)
rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi
pristupa reguliranoj profesiji.
Prilozi koji se podnose uz prijavu podnose se u presliku. Preslike traženih priloga ne moraju
biti ovjerene, a kandidati su dužni prije sklapanja pisanog ugovora o radu dužni dostaviti na
uvid dokumente u izvorniku.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima,
dužan/a se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti sve dokaze propisane tim propisima te ima
prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102.
Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne
novine“, broj 121/17), dužan/a je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o
ispunjavanju uvjeta iz natječaja i dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri
zapošljavanju, a koji su objavljeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//
Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5
%A1ljavanju.pdf
Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.
U skladu s Uredbom europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja
2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj
42/18) prijavom na natječaj kandidat daje privolu školi da se njegovi podaci prikupljaju,
obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku te čuvaju u svrhu provođenja javnog
natječaja za zapošljava
Kandidatom se smatra samo osoba koja podne se pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava
sve uvjete natječaja.
Škola će provesti selekcijski postupak.
Prijava sa svom traženom dokumentacijom dostavlja se zbog situacije izazvane CORONA
VIRUSOM isključivo poštom na adresu Agronomska škola Zagreb, Zagreb, Gjure Prejca 2.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Rok za primanje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.
Rezultati natječaja objaviti će se na službenim stranicama škole najkasnije 15 dana od dana
završetka natječaja
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Zagreb, 25. svibnja 2020


[OPŠIRNIJE]ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA
Elizabet Sobota / datum: 26. 3. 2020. 11:25

[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju